Ιθάκη

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.

Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά
θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους·
να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους,
και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά·
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,
να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους.

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν.

[ezcol_1half]        

Ithaca

When you set out on the journey to Ithaca,

pray that the road be long,

full of adventures, full of knowledge.

The Laestrygonians and the Cyclopes,

the raging Poseidon do not fear:

you’ll never find the likes of these on your way,

if lofty be your thoughts, if rare emotion

touches your spirit and your body.

The Laestrygonians and the Cyclopes,

the fierce Poseidon you’ll not encounter, 

unless you carry them along within your soul,

unless your soul raises them before you.

Pray that the road be long;

that there be many a summer morning,

when with what delight, what joy,

you’ll enter into harbours yet unseen;

that you may stop at Phoenician emporia

and acquire all the fine wares,

mother-of-pearl and coral, amber and ebony,

and sensuous perfumes of every kind,

as many sensuous perfumes as you can;

that you may visit many an Egyptian city,

to learn and learn again from lettered men.

Always keep Ithaca in your mind.

To arrive there is your final destination.

But do not rush the voyage in the least .

Better it last for many years;

and once you’re old, cast anchor on the isle,

rich with all you’ve gained along the way,

expecting not that Ithaca will give you wealth.

Ithaca gave you the wondrous voyage:

without her you’d never have set out.

But she has nothing to give you any more.

If then you find her poor, Ithaca has not deceived you.

As wise as you’ve become, with such experience, by now

you will have come to know what Ithacas really mean.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]    

Itaca 

Cuando salgas para Itaca

que tu viaje sea largo,

lleno de aventura, lleno de descubrimiento,

A Lestrigones y Cíclopes,

al furioso Poseidón, no les tengas miedo,

nunca los vas a encontrar en tu camino

si tu pensamiento es elevado, si una especial

emoción toca tu espíritu y tu cuerpo.

Lestrigones y Cíclopes,

el salvaje Poseidón, no vas a encontrarlos

a menos que ya estén en tu alma,

a menos que tu alma te los ponga delante.

Que tu viaje sea largo,

que haya muchas mañanas de verano, en las que,

con qué placer y con qué alegría,

entres en puertos nunca vistos antes.

Que pases por los mercados fenicios

y compres cosas bellas:

madreperla y coral, ámbar y ébano,

sensuales perfumes de toda clase,

tantos sensuales perfumes como quieras;

que visites diversas ciudades egipcias,

para aprender y aprender de sus maestros.

No te olvides nunca de Itaca:

llegar a ella es tu último destino,

pero no te apures en tu viaje,

es mejor que se alargue por años,

y que seas viejo para cuando amarres en la isla,

enriquecido con todo lo que ganaste en el camino,

sin esperar riquezas de Itaca.

Itaca es quien te dio ese viaje maravilloso,

sin ella nunca hubieras partido,

y ahora ya no tiene nada para darte.

Y si ahora te parece pobre, no es que te haya engañado:

con la sabiduría y experiencia que ganaste,

ya entenderás de sobra qué significan todas estas Itacas.

 [/ezcol_1half_end]

Poemas 1905 – 1915 

Oxford world’s classics

C. P. Cavafy

The Collected Poems

Translated by Evangelos Sachperoglou

Greek Text Edited by Anthony Hirst

Al castellano

Constantino Kavafis

Traducción: Seikilos


 

 

 

 

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Te puede interesar

ángeles

 

Ángeles era todo corazón, pues ya se sabe
que el intelecto repite, pero el corazón descubre.