“Η Πόλις”

Είπες· «Θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα.
Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή.
Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή·
κ’ είν’ η καρδιά μου — σαν νεκρός — θαμένη.
Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν θα μένει.
Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω
ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ,
που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα.»

Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες.
Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς
τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς·
και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις.
Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού — μη ελπίζεις—
δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό.
Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ
στην κώχη τούτη την μικρή, σ’ όλην την γη την χάλασες.

 

[ezcol_1half]      

the city

You said: ‘I’ll go to another land, I’ll go to another sea.

Another city will be found, a better one than this.

My every effort is doomed by destiny

and my heart-like a dead man-lies buried.

How long will my mind languish in such decay?

Wherever I turn my eyes, wherever I look,

the blackened ruins of my life I see here,

where so many years I’ve lived and wasted and ruined. 

Any new lands you will not find; you’ll find no other seas.

The city will be following you. In the same streets 

you’ll wander. And in the same neighbourhoods you’ll age,

and in these same houses you will grow grey.

Always in this same city you’ll arrive. For elsewhere-do not

hope

there is no ship for you, there is no road .

Just as you’ve wasted your life here, 

in this tiny niche, in the entire world you’ve ruined it.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]  

la ciudad

Dices «Iré a otra tierra, hacia otro mar

y una ciudad mejor con certeza hallaré.

Pues cada esfuerzo mío está aquí condenado,

y muere mi corazón

lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez.

Donde vuelvo mis ojos sólo veo

las oscuras ruinas de mi vida

y los muchos años que aquí pasé o destruí».

No hallarás otra tierra ni otra mar.

La ciudad irá en ti siempre. Volverás

a las mismas calles. Y en los mismos suburbios llegará tu vejez;

en la misma casa encanecerás.

Pues la ciudad siempre es la misma. Otra no busques

           -no hay-,

ni caminos ni barco para ti.

La vida que aquí perdiste

la has destruido en toda la tierra.

[/ezcol_1half_end]

Poemas 1905 – 1915 

Oxford world’s classics

C. P. Cavafy

The Collected Poems

Translated by Evangelos Sachperoglou

Greek Text Edited by Anthony Hirst

Al castellano

Constantino Kavafis

Selección

Traducción: José María Alvarez

enfocarte.com nº 16


 

 

 

 

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Te puede interesar

eternidad

 

La vida vibrante entrando a borbotones; barriendo toda duda.

seis de corazones

 

Pero si lo piensas
con ese amor que sigue latiendo, cuando
el corazón deja de latir